• Úvod
  • Žraloci v Rudém moři

Žraloci v Rudém moři

Žraloci patří mezi živočišné druhy, které mají velice špatnou pověst. Ve všeobecném podvědomí bývá vnímán jako člověka ohrožující dravec. Přitom výzkumy, které proběhly v 80. letech 20. století, ukázaly, že lidé nejsou součástí žraločího jídelníčků a útoky na lidi jsou tak ve většině případů způsobené „nevhodným“ chováním samotného člověka (existují jen dvě výjimky – žralok bílý a žralouk dlouhoploutvý). 

V poslední době je nejen v Rudém moři čím dál více populární potápění za žraloky. Pokud si předem zjistíme dostatek informací o lokalitě, do které se chystáme ponořit a o jejich obyvatelích, zažijeme jistě nevšední dobrodružství. Je však vždy nutné mít na zřeteli, že žraloci jsou dravci a jejich útok může zanechat trvalé následky. Proto je nutné dodržovat několik zásad. Za prvé je přísně zakázáno žraloky krmit! V místech, kde se vyskytují nebezpečné druhy, bychom se neměli potápět v noci ani v době přílivu a odlivu, kdy je zhoršená viditelnost. Jestliže chceme žraloky pozorovat skutečně zblízka, měli bychom mít potápěčský přístroj s uzavřeným okruhem (bubliny mohou žraloky vystrašit a vyprovokovat tak k útoku). 

Nejvhodnější období pro pozorování žraloků v Rudém moři je duben až červen a říjen až listopad. Těmi nejlepšími lokalitami, kde se můžeme se žraloky setkat, je východ ostrova Little Brother, Elphinstone Reef a rezervace Ras Mohammad. 

V Rudém moři se setkáme s těmito druhy žraloků:

Žralok obrovský (Rhincodon typus, Whale shark) zvaný též žralok velrybí či nosozubec obrovský dosahuje průměrné délky 8 metrů, výjimkou však nejsou ani 18 metrů dlouzí jedinci. Tento druh je tak největší parybou světa. Živí se drobnými živočichy (plankton, malé ryby, korýši, hlavonožci) poblíž hladiny, pro člověka není nebezpečný. Samice v jednom vrhu rodí až 300 mláďat o délce okolo půl metru. Žralok obrovský má typické zbarvení, světlé skvrny a pruhy na tmavém pozadí. V Rudém moři se nejčastěji vyskytuje v okolí útesu Daidalos či při útesech Umm Gamar a Abu Ramada. 

Kladivoun velký (Sphyrna mokarran, Great hammerhead shark) má nezaměnitelně typicky silnou a širokou hlavu ve tvaru kladiva. Průměrně měří kolem tří a půl metru, ale může dorůst až do délky šesti metrů. Dožívá se 20-30 let. Setkat se s nimi můžeme v hloubce od 30 do 50 metrů. Na člověka útočí jen při pocitu ohrožení. Stejně jako ostatní kladivounovití je i tento zástupce na Červeném seznamu ohrožených druhů. 

Kladivoun bronzový (Sphyrna lewini) je nejhojněji se vyskytujícím kladivounem. Někdy se mu také říká vroubkovaný. Jedná se o velice plachý druh, který se však nejčastěji vyskytuje v hejnech a tak je i vzhledem k jeho velikosti jistě dobré mít k němu určitý respekt. Pozorovat ho můžeme u ostrovů Bratři (Brother Island) či při útesech St.Johns.

Žralok lagunový (Triaenodon obesus, Whitetip reef shark) dorůstá 2 - 2,5 metru a je aktivní především v noci, kdy se živí rybami a hlavonožci. Přes den se ukrývá v korálovém útesu. Má štíhlé tělo s plochým břichem. Na potápěče útočí jen v případě, že má pocit ohrožení svého teritoria. V Rudém moři máme velkou šanci se s tímto druhem setkat. Vyskytuje se především v blízkosti proudů poblíž útesů, např. u ostrovů Bratři (Big a Little Brother, Brothers Island) v blízkosti útesu Daidalos, Shaab Sharm a na mnoha dalších místech. 

Žralok dvouploutvý (Carcharhinus longimanus) je jedním z dosti nebezpečných druhů, i když potápění se k němu je stále populárnější. Průměrná délka je 4 metry, prsní ploutve jsou typické bílými skvrnami. Většinu času tráví na volném moři, jen zřídka se přiblíží k břehům. Pokud se vydáme na ponor do oblasti, kde se žralok dvouploutvý vyskytuje, neměli bychom být sami, ale vždy ve skupince a v žádném případě jej nekríme! Nejčastěji se s ním setkáme u ostrovů Big a Little Broher (Brothers Island), při útesu Elphinstone či v lokalitě Shaab Sharm. 

Žralok bělavý (Archarhinus leucas, Carcharhinus leucas) bývá také někdy nazýván žralok býčí. Jedná se rovněž o velice nebezpečného žraloka, pozor by si opět měli dávat především osamocení potápěči. Typický je svým zavalitým tělem a malými očky. 

Žralok černoploutvý (Carcharhinus melanopterus) žije především v mělkých vodách u korálových útesů. Lehce poznatelný je podle černého konce přední hřbetní ploutve a spodního laloku ocasu. Tento druh není člověku nebezpečný a setkat se s ním můžeme např. v lokalitách Abu Galawa či Gotta Swaer. 

Poblíž ostrovů Bratři (Brother Islands) se můžeme rovněž setkat se žralokem hedvábným (Carcharhinus falciformis).